fbpx

Apple behöver inte göra iMessage kompatibelt med andra meddelandetjänster enligt EU

Efter en noggrann undersökning har Europeiska unionens tjänstemän kommit fram till att iMessage från Apple inte har en tillräckligt dominerande position på marknaden för att omfattas av strängare regler enligt Digital Markets Act. Denna beslut innebär att Apple inte kommer att tvingas göra iMessage interoperabelt med andra meddelandetjänster.

I enlighet med Digital Markets Act fastställde EU att varken iMessage eller Microsofts Bing, Edge och Microsoft Advertising uppfyller de kvantitativa trösklarna för att omfattas av reglering. Även om både Apple och Microsoft uppfyller lagens krav på omsättning och marknadsvärde, ansåg EU att dessa tjänster inte utgör ”gatekeeper services.”

ANNONS:

Både Apple och Microsoft hävdade att deras respektive produkter, inklusive iMessage, inte kvalificerar sig som gatekeeper-tjänster. Apple framhöll iMessage som ”relativt småskaligt jämfört med andra meddelandetjänster” och andra faktorer som motivering för att undantas från DMA-reglerna. Trots påtryckningar från Google och mobila operatörer valde EU att stödja Apples ståndpunkt.

Åtgärder från Apple:

Trots att EU inte tvingar iMessage att bli kompatibelt med andra meddelandetjänster har Apple öppnat dörren för interoperabilitet. Företaget har lovat att stödja RCS (Rich Communication Services) från och med detta år, vilket innebär att meddelanden mellan iMessage och Android bör bli säkrare och mer funktionella. Dock kommer RCS-texter fortfarande visas i gröna bubblor istället för de karakteristiska blåa från iMessage.

Även om iMessage undantas från DMA-reglerna har både Apple och Microsoft vissa av sina produkter som omfattas av lagen. På Microsoft-sidan inkluderar detta Windows och LinkedIn, medan Apple påverkas av DMA-reglerna genom iOS, App Store och Safari. Andra stora teknikföretag som Meta, Google, Amazon och ByteDance (ägare till TikTok) kommer också att vara underlagda Digital Markets Act. Intressant nog har EU utsett Metas Messenger och WhatsApp som gatekeeper-tjänster, vilket innebär att de måste vara kompatibla med andra meddelandeappar.

Nyligen redogjorde Apple för hur de kommer att öppna upp App Store för konkurrenter, inklusive tredjepartsbetalningsalternativ. Trots detta har företag som Epic Games kritiserat Apple för att implementera nya avgifter och skatter enligt DMA-reglerna, vilket har genererat kontroverser inom branschen.

ANNONS:

EU har beslutat att iMessage inte behöver bli kompatibelt med andra meddelandetjänster enligt Digital Markets Act. Trots detta har Apple frivilligt lovat att stödja RCS, vilket indikerar en viss öppenhet för interoperabilitet. Digital Markets Act kommer ändå att påverka andra produkter från både Apple och Microsoft, och branschen följer noga utvecklingen i förhållande till dessa regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *