fbpx

Google börjar radera inaktiva konton från och med fredag

Har du ett Googlekonto som inte använts på länge? Då är det hög tid att agera. Enligt den senaste uppdateringen av Googles policy för inaktiva konton kommer företaget att påbörja en stegvis radering av sådana konton från och med fredag. Det är en säkerhetsåtgärd för att skydda användarna från potentiella säkerhetsproblem som kan uppstå på grund av inaktiva och sårbara konton.

ANNONS:

Google har nyligen tillkännagivit en betydande förändring i sin hantering av inaktiva konton. Enligt den uppdaterade policyn kommer alla Googlekonton som inte använts på minst två år att tas bort successivt under december månad. Detta inkluderar konton som inte har loggats in på eller använts aktivt under den angivna tidsperioden.

Användare som riskerar att förlora sina konton kommer att få flera meddelanden från Google. Dessa kommer att skickas till den e-postadress som är kopplad till kontot samt till dess återställningsadress, om en sådan är angiven. Det är viktigt att användare uppmärksammar dessa meddelanden och vidtar åtgärder för att behålla sina konton.

Enligt Google är säkerhetsproblem den främsta anledningen till denna åtgärd. Inaktiva konton utgör en potentiell risk eftersom de oftast har gamla lösenord, saknar tvåstegsautentisering och genomgår färre säkerhetskontroller. Dessa faktorer ökar risken för att konton kan kapas, användas för spam eller till och med resultera i identitetsstöld.

För att undvika förlusten av ditt Googlekonto och för att säkerställa dess integritet rekommenderas det att logga in på kontot minst en gång vartannat år. Detta enkla steg kan bidra till att upprätthålla säkerheten och stabiliteten för ditt Googlekonto.

ANNONS:

För att undvika att ditt Googlekonto raderas enligt den nya policyn är det av yttersta vikt att vara medveten om användningen av ditt konto och agera i enlighet med Googles rekommendationer. Genom att logga in regelbundet och upprätthålla goda säkerhetspraxis kan du säkerställa att ditt konto förblir aktivt och skyddat mot potentiella hot online.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *