fbpx

EU beslutar för att reparationer tar steget framåt!

EU-parlamentet har nyligen klivit fram som en banbrytare för hållbar konsumtion genom att rösta igenom ett historiskt förslag som kommer att omdefiniera vårt förhållande till konsumtion och reparationsmöjligheter. Slut på slit och släng – här är vad det banbrytande beslutet om reparationer innebär.

ANNONS:

Idag har EU-parlamentet tagit ett kraftfullt steg mot att minska avfallet och främja en mer hållbar livsstil genom att godkänna ett förslag som sätter högre krav på möjligheterna att reparera varor. Det genomröstade förslaget innebär att leverantörer och återförsäljare kommer att vara tvungna att ta ett större ansvar för att reparera varor som går sönder innan garantitiden löpt ut.

I korthet innebär det antagna förslaget att:

  1. Reparera först: Varor som går sönder eller skadas innan garantitiden löpt ut ska i första hand repareras av leverantören, återförsäljaren eller någon annan. Detta markanta skifte bort från den slit-och-släng-mentaliteten kommer att bidra till att förlänga livscykeln för produkter.
  2. Ekonomiskt försvarbart: Reparation ska ske endast om det kostar lika mycket eller är billigare än att köpa en ny produkt. Detta är en ekonomiskt hållbar åtgärd som balanserar fördelarna av att reparera gentemot att ersätta.
  3. Förlängd Garantitid: Produkter som har genomgått reparation får garantitiden utökad med ett år. Detta uppmuntrar till högkvalitativa reparationer och stärker förtroendet för reparerade produkter.
  4. Lånealternativ: Under reparationstiden ska kunden erbjudas att låna en ersättande produkt, vilket minimerar påverkan på vardagslivet.

Med det godkända förslaget från EU-parlamentet, går stafettpinnen nu vidare till EU:s medlemsländer i ministerrådet för ytterligare godkännande. Därefter följer kompromissförhandlingar med parlamentet för att säkerställa en överenskommelse som främjar en hållbar och cirkulär ekonomi.

ANNONS:

EU:s beslut att främja reparationsmöjligheter sätter tonen för en mer ansvarsfull konsumtion och steg mot att minska vår påverkan på miljön. Det är inte bara ett beslut för idag utan ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *